Rosh Hashana services

26 Sep @ 10:00 am - 12:00 pm